VILKÅR FOR GIVEAWAYS

Regler og vilkår for konkurrencer og giveaways afholdt af LEVI og evt samarbejdspartnere, på LEVI’s instagram. @levi_cph

 

REGLER OG VILKÅR FOR KONKURRENCEN

Konkurrenceperioden er angivet i opslaget og vinderen trækkes den efterfølgende dag.

 

DELTAGELSE

Du kan deltage i konkurrencen 1 gang. For at deltage skal du opfylde alle de i konkurrenceopslaget nævnte betingelser. Betingelserne kan variere. Vinderen findes tilfældigt ved lodtrækning og kontaktes når konkurrenceperioden er slut. Vinderen kontaktet via DM fra LEVI’s profil. Såfremt vinderen ikke svarer på tilsendt besked indenfor 7 dage  fra afsendelsen, mister han/hun retten til præmien. Der vil ikke blive trukket en ny vinder. Ansatte hos LEVI kan ikke deltage i konkurrencen. Du skal være 18 år for at deltage i konkurrencer og giveaways fra LEVI.

 

PRÆMIE

Der udloddes 1 gevinst/giveaway for hvert opslag. Præmien fremsendes efter aftale med vinderen. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter end det i opslaget angivne. Indeholder præmien gavekort til LEVI, gælder vores almindelige betingelser for gavekort. Gavekortet er gyldigt i 3 år fra udstedelsesdatoen.

 

TVIVL ELLER UENIGHED

I tilfælde af tvivl eller uenighed om konkurrencevilkårene vil det være LEVI, der fastlægger fortolkningen og afgør spørgsmålet efter eget skøn. Der kan ikke i den anledning eller i øvrigt på grundlag af konkurrencens gennemførelse, gøres erstatningskrav gældende mod LEVI, som forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i eller tilføjelser til nærværende regler.

 

PERSONOPLYSNINGER

De kontaktdata, der opgives, behandles fuldt fortroligt, og oplysningerne videregives ikke til tredjepart. De opgivne oplysninger bliver kun anvendt med henblik på din deltagelse i konkurrencen og fremsendelse af præmie. Konkurrencen afholdes af LEVI.

 

OMSTÆNDIGHEDER

For at kunne få dette præmie leveret skal man være bosiddende i Danmark, samt have mulighed for modtagelse af pakken inden for 10 dage.